Leuk en uitdagend onderwijs in Wetenschap & Techniek is een kwestie van doen! Vaak kan de leerkracht het echter niet alleen. Hulp van vrijwilligers op school is daarom zeer welkom. Talent in Zicht heeft speciaal voor vrijwilligers een digitaal leermiddel ontwikkeld voor het begeleiden van technieklessen of activiteiten in het kader van Onderzoekend & Ontwerpend leren.

Inhoud leermiddel

Met dit leermiddel maakt de vrijwilliger in 15 minuten kennis met de opbouw van een techniekles, het stellen van goede vragen en de gedachte achter onderzoekend en ontwerpend leren. Het leermiddel bestaat uit een algemeen deel en een verdiepingsdeel. In het algemene deel wordt uitgelegd welke vragen je kan stellen om de leerlingen op een goede manier te leren ontdekken en ervaren. In de verdieping worden de zeven stappen van Onderzoekend & Ontwerpend leren kort uitgelegd. Als de vrijwilliger de training doorlopen heeft, ontvangt hij of zij natuurlijk ook een certificaat: ‘Techniek begint met een vraag’.

Meer informatie