Het onderwijs vervult binnen de kaders van het Nationaal Techniekpact een cruciale rol. Per 2020 dient wetenschap & techniek in ieder curriculum te zijn opgenomen zodat leerlingen al vanaf jonge leeftijd hiermee kennismaken. Huis van de Techniek werkt samen met alle onderwijsinstellingen en honderden bedrijven om de leerlingen een goede kijk te kunnen geven op de kansen die een keuze voor techniek hen kan bieden.
Veel Zeeuwse bedrijven zijn actief betrokken bij het stimuleren van de belangstelling van Zeeuwse jongeren voor een toekomst in wetenschap en techniek. ‘Bekend maakt bemind’ wordt door bedrijven en medewerkers in de praktijk gebracht middels honderden bedrijfsbezoeken en gastlessen per jaar. Het Zeeuws bedrijfsleven levert tevens een belangrijke financiële bijdrage om de activiteiten van Huis van de Techniek mogelijk te maken.
Zeeuwse overheden beseffen dat het voor de economische ontwikkeling van de provincie Zeeland van groot belang is dat er voldoende jongeren kiezen voor een toekomst in wetenschap & techniek. Daarom steunen Zeeuwse overheden de activiteiten van Huis van de Techniek.

Huis van de Techniek

Huis van de Techniek is zeventien jaar lang het centrale punt in Zeeland geweest voor het stimuleren van kiezen, leren en werken in de techniek. Door de succesvolle ontwikkeling van Sterk Techniek Onderwijs Zeeland en de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven in de technieksector, is het Huis van de Techniek als zelfstandige organisatie niet langer nodig.

De activiteiten van de organisatie stoppen echter niet, maar worden meer gestroomlijnd.

Wie nemen de activiteiten over?

  • De coördinerende rol en de organisatie van promotieactiviteiten om te kiezen voor en te leren in de techniek worden ingebed in de bestaande Sterk techniek Onderwijs Zeeland-structuur. In de nieuwe structuur worden alle bestaande relaties van het Huis van de Techniek voortgezet. De komende weken zullen participanten en partijen hierover verder worden geïnformeerd.
  • Het ondersteunen van bedrijven met betrekking tot werken in de techniek wordt in de toekomst uitgevoerd door Techniek Coalitie Zeeland, die in oprichting is.

Overdracht werkzaamheden
Vanaf 1 april neemt programmamanager Mabri Fennema van Sterk Techniek Onderwijs Zeeland alle taken van het Huis van de Techniek over. Zij is tot 30 juni a.s. bereikbaar via m.fennema@huisvandetechniek.nl

Angelique Hazen zal na 17 dienstjaren, per 31 mei 2024, uit dienst treden waarna de stichting eind juni zal worden opgeheven.

Heeft u nog vragen?
Dan kunt u contact opnemen met Ronald Lippens, algemeen bestuur Huis van de Techniek: 06-53942875.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid in de afgelopen jaren!

Activiteiten

Overzicht van initiatieven gefaciliteerd door het Huis van de Techniek.

Onze participanten