Het onderwijs vervult binnen de kaders van het Nationaal Techniekpact een cruciale rol. Per 2020 dient wetenschap & techniek in ieder curriculum te zijn opgenomen zodat leerlingen al vanaf jonge leeftijd hiermee kennismaken. Huis van de Techniek werkt samen met alle onderwijsinstellingen en honderden bedrijven om de leerlingen een goede kijk te kunnen geven op de kansen die een keuze voor techniek hen kan bieden.
Veel Zeeuwse bedrijven zijn actief betrokken bij het stimuleren van de belangstelling van Zeeuwse jongeren voor een toekomst in wetenschap en techniek. ‘Bekend maakt bemind’ wordt door bedrijven en medewerkers in de praktijk gebracht middels honderden bedrijfsbezoeken en gastlessen per jaar. Het Zeeuws bedrijfsleven levert tevens een belangrijke financiële bijdrage om de activiteiten van Huis van de Techniek mogelijk te maken.
Zeeuwse overheden beseffen dat het voor de economische ontwikkeling van de provincie Zeeland van groot belang is dat er voldoende jongeren kiezen voor een toekomst in wetenschap & techniek. Daarom steunen Zeeuwse overheden de activiteiten van Huis van de Techniek.

Huis van de Techniek

Huis van de Techniek coördineert, regisseert en faciliteert in Zeeland de initiatieven die worden ontwikkeld om alle Zeeuwse leerlingen in het kader van hun loopbaanoriëntatie kennis te laten maken met de mogelijkheden die een keuze voor techniek voor hen kan betekenen.

Activiteiten

Overzicht van initiatieven gefaciliteerd door het Huis van de Techniek.

Onze participanten