Hybride Techniekopleiders

“Zonder leraren geen bètatechnisch onderwijs”  is de openingszin van de notitie “Circulaire carrières op een grenzeloze arbeidsmarkt” van het Techniekpact (april 2016). Steeds minder mensen kiezen in Nederland voor het leraarschap in de bètatechniek. Hierdoor loopt het tekort op aan leraren in de bètatechniek en de vergrijzing binnen het vmbo en mbo is groot. De werkgelegenheid in de techniekbranche is groot en daarmee het belang om voldoende techniekstudenten op te leiden. Zo ook in Zeeland.

Op basis van de adviezen vanuit het Techniekpact, wordt in Zeeland het project Hybride Techniekopleiders vormgegeven. Met Hybride Techniekopleiders worden opleiders die werkzaam zijn in zowel het bedrijfsleven als in het onderwijs aangeduid. Het doel van het project is te zorgen voor voldoende opleiders voor het technisch beroepsonderwijs in Zeeland.

Het project wordt vormgegeven – in samenwerking met het bedrijfsleven – door O&O fondsen (OTIB/A&O), ZAOS (Zeeuwse Academische Opleidingsschool), Fontys, Huis van de Techniek, Scalda én de participerende Zeeuwse vmbo’s.

Drie pijlers

Een Zeeuwse pool van hybride techniekopleiders

Het onderwijs en het bedrijfsleven zijn op het gebied van personeelsbeleid vaak nog gescheiden werelden. In deze pijler wordt onderzocht op welke wijze onderwijs en bedrijfsleven de handen ineen kunnen slaan en gezamenlijke kunnen komen tot:

  • duidelijke profielbeschrijvingen voor de verschillende rollen;
  • een pool van ambitieuze professionals die deels in het bedrijfsleven werken en deels in het onderwijs;
  • afspraken over noodzakelijke randvoorwaarden;
  • deelname aan de pool te realiseren.

Een professionaliseringsprogramma voor hybride techniekopleiders

In Zeeland wordt een laagdrempelig, flexibel en modulair professionaliseringsprogramma ontworpen. Een professionaliseringsprogramma volgens de principes van “samen opleiden in de school”, dat aansluit bij de wensen (en wettelijke eisen) van het onderwijs, maar ook een meerwaarde biedt voor het bedrijfsleven, bijvoorbeeld ten behoeve van interne training en begeleiding. Dit programma wordt in samenwerking met ZAOS en de PTH ontwikkeld en uitgevoerd en bevat het gehele domein van Techniek Ambassadeur tot bevoegd Techniek docent.

Aantrekkelijke loopbanen in het bedrijfsleven en onderwijs

Binnen een nieuw te vormen platform, bij voorkeur aangesloten bij een bestaand netwerk zoals bv. Portiz, ontwerpen het bedrijfsleven, het onderwijs en de opleidingen samen HRM-beleid in relatie tot carrière- en ontwikkelroutes. Daarbij focussen we binnen dit project op aantrekkelijke loopbanen, employability en ontwikkeling in het onderwijs (bijvoorbeeld door bedrijfsstages, onderwijsontwikkeling, managementroute enz.). Perspectieven zijn onder meer (na- en bij-) scholing van zowel werknemers als docenten, over de muur kijken bij elkaar, kennis over en weer halen en brengen. Van een leven lang leren tot individualisering van carrière- en ontwikkelpaden.

Help mee de toekomstige vakman en -vrouw goed op te leiden

De leerlingen van nu zijn de toekomstige werknemers van de branche. Een goede opleiding is echter niet meer vanzelfsprekend. Veel vmbo- en mbo-scholen verwachten binnen vijf jaar een groot tekort aan techniekdocenten. Wij doen daarom een beroep op u. U kunt helpen jongeren bagage mee te geven voor de toekomst door uw medewerker(s) te laten scholen om een bijdrage te leveren binnen het onderwijs.

Meer informatie over het oriëntatie-/scholingstraject vindt u in deze flyer. Bekijk het verslag van Omroep Zeeland over het traject. Voor aanmelden/meer informatie: info@huisvandetechniek.nl

U wilt u loopbaan verbreden van bedrijfsleven naar onderwijs en nieuwe kennis en vaardigheden opbouwen?

Veel vmbo- en mbo-scholen verwachten binnen vijf jaar een groot tekort aan techniekdocenten. Dit tekort wordt met name veroorzaakt doordat veel docenten de komende tijd met pensioen gaan en er vervangers klaar staan. Wellicht dat u dat probleem kunt oplossen! Wij doen een beroep op werknemers uit de techniekbranches in de regio om toekomstige vakmensen op te leiden. Wellicht is dit een unieke kans voor u!

Meer informatie over het oriëntatie-/scholingstraject vindt u in deze flyer. Bekijk het verslag van Omroep Zeeland over het traject.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de mogelijkheden van het project Hybride Techniekopleider?
Neem dan contact op met Huis van de Techniek  info@huisvandetechniek.nl of 0115-724993.

Hybride Techniekopleiders is een samenwerking van