Participant

Iedere organisatie organisatie heeft baat bij een toekomstbestendige financiering, Huis van de Techniek natuurlijk ook. Daarnaast is een evenwichtige verdeling van de bijdragen over de zogenaamde 3O’s (overheid, onderwijs en ondernemers) wenselijk. 

Servicemodellen

Het algemeen bestuur heeft aangegeven dat de rol van de techniekondernemers in zeggenschap in het bestuur en de financiële deelname in Huis van de Techniek voor de periode 2023-2028 vergroot moet worden. Er is door het bestuur opdracht gegeven om voor de deelname van deze ondernemers verschillende servicemodellen op te stellen. Per servicemodel bestaat een oplopende bijdrage waarmee de deelname aan de activiteiten en ondersteuning vanuit Huis van de Techniek voor die specifieke techniekondernemer groter wordt.

Let wel: het betreft hier een deelname per partner, waarbij de levering van mensuren in bijvoorbeeld het stafbureau van Huis van de Techniek verdisconteerd kan worden als betaling in partnerschap. Hiervoor dienen andere afspraken opgesteld te worden. 

De pakketten op een rij