Sterk Techniekonderwijs Zeeland – Stimuleringsfonds

Op veel scholen zijn er ideeën hoe het onderwijs over Wetenschap & Techniek verrijkt kan worden. Met behulp van de tweede tranche van het Stimuleringsfonds worden basisscholen financieel gesteund bij de realisatie van deze plannen. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van leermiddelen of het inhuren van deskundigheid. Want met Wetenschap & Techniek kun je immers niet vroeg genoeg beginnen! 

Waarom het Stimuleringsfonds?

Het doel van het Stimuleringsfonds is om Wetenschap & Techniek in het primair onderwijs te stimuleren en te borgen door samen te werken met het technisch georiënteerd voortgezet onderwijs. Met name gericht op projecten en activiteiten waarbij ook het lokale bedrijfsleven een actieve rol vervult om leerlingen kennis te laten maken met Wetenschap & Techniek. 

Ervaring uit eerste tranche

De Bisschop Ernstschool in Goes doet mee in de eerste tranche van het Stimuleringsfonds. “Wij vinden het onze taak om leerlingen met Wetenschap & Techniek op de basisschool kennis te laten maken. Met behulp van het Stimuleringsfonds hebben we robitica aangeschaft: Ozobot, Artie 3000, Lego Education Essentials en Spike. We hebben hier verschillende lessen mee gegeven van de makers zelf. Daar zijn we erg over te spreken! Het is uitdagend en goed in te zetten voor onderzoekend en ontwerpend leren. Onze bevindingen delen we met het Goese Lyceum, locatie Bergweg. Zo werken we als primair en voortgezet onderwijs samen en creëren we een doorlopende leerlijn”, aldus Niels van Harn (leerkracht en wetenschap en techniekcoördinator van de Bisschop Ernstschool in Goes). 

Aanvraag

De datum voor aanvragen voor de tweede tranche van het Stimuleringsfonds is verstreken.