Alle Zeeuwse onderwijsinstellingen binnen het voortgezet onderwijs (inclusief de praktijkscholen) en de scholen verenigd in de Stichting Respont hebben gezamenlijk met Scalda, de Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland (namens de Zeeuwse PO-scholen) en VNO-NCW (namens het bedrijfsleven) een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het project ‘Sterk Techniekonderwijs Zeeland’.

Dit project heeft als doel om in de periode 2021-2024 met elkaar te werken aan verbetering en verbreding van het technisch vmbo-onderwijs in de provincie. Er is een subsidie-aanvraag ingediend bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) waarover rond 1 juli 2019 duidelijkheid komt.

Namens het Zeeuwse bedrijfsleven hebben Otib, Koninklijke Metaal Unie, Bouwmensen Zuid-West, Zeeland Connect (logistiek) en de procesindustrie getekend voor de vereiste 10% co-financiering. Deze zal voor een belangrijk deel worden gerealiseerd door de bijdragen in uren die vanuit het bedrijfsleven wordt gegeven aan (de stimulering van) het technisch onderwijs.

Het project Sterk Techniekonderwijs Zeeland kent de volgende Zeeuwse doelstellingen:

  • Het intensiveren van de instroom vanuit het primair onderwijs door het versterken van de lokale samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.
  • Het versterken van de uitstroom binnen techniek voor leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs/praktijkonderwijs.
  • Het ontwikkelen van een nieuw programma-aanbod op vmbo-niveau in het kader van de profielen Maritiem & Techniek (Logistiek).
  • Het aanpakken van het tekort aan techniekdocenten en -instructeurs.

Daarnaast wordt er in de subregio’s Oosterschelde, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen uitwerking gegeven aan:

  • Het versterken van de harde vmbo techniekprofielen.
  • Innovatie/vernieuwing van het techniekonderwijs.
  • Het versterken van techniek/technologie theoretische leerweg – doorstroom niveau 4.
  • Het verbreden van de instroom binnen techniek vanuit andere doelgroepen.

Om deze ambities te realiseren zal expliciet worden gewerkt aan de versteviging van de samenwerking in de driehoek vmbo-mbo-bedrijfsleven. Huis van de Techniek zal het project Sterk Techniekonderwijs Zeeland faciliteren, coördineren en adviseren. Ga voor meer informatie over het project naar de website.