Bestuur

 Huis van de Techniek is een onafhankelijke stichting waarin ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden met elkaar samenwerken. Het stichtingsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de hele onderwijsketen en vertegenwoordigers van overheden. 

 • voorzitter, de heer R. Lippens | VNO-NCW (Dow)
 • secretaris de heer B.J. Wattel | HBO (HZ University of Applied Sciences)
 • penningmeester, vacant 
 • mevrouw D. Hollestelle | VNO-NCW (Koninklijke Hollestelle Groep)
 • de heer R. van Beveren | VNO-NCW (Vrienden van E&I)
 • de heer T. Visker | (Bouwmensen Zuid-West)
 • mevrouw V. van de Reijt | MBO (Scalda)
 • de heer A. Vis | PO (Albero Scholengroep)
 • de heer K. Terlage | VO (Pontes Scholengroep)
 • de heer J. Vervaet | VZG (regio Zeeuws Vlaanderen)
 • mevrouw W. Treurniet | VZG (regio Walcheren)
 • vacant | VZG (Oosterschelde regio)

Adviserend

 • mevrouw M. van Groeningen | Provincie Zeeland