estuur

 

 

 

Huis van de Techniek is een onafhankelijke stichting waarin ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden met elkaar samenwerken. Het stichtingsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de hele onderwijsketen en vertegenwoordigers van overheden.

 

 

 

 

 

 

 

 • voorzitter, mevrouw E. Van De Velde | VNO-NCW (Dow)
 • penningmeester, de heer J. de Goffau | VZG (Oosterschelde Regio)
 • mevrouw D. Hollestelle | VNO-NCW (Koninklijke Hollestelle Groep)
 • de heer R. van Beveren | VNO-NCW (Vrienden van E&I)
 • de heer W. van Elzakker | FoodDelta Zeeland
 • mevrouw V. van de Reijt | MBO (Scalda)
 • de heer A. Vis | PO (Albero Scholengroep)
 • de heer K. Terlage | VO (Pontes Scholengroep)
 • de heer J. Dane | HBO (HZ University of Applied Sciences)
 • de heer J. Begijn | VZG (regio Zeeuws Vlaanderen)
 • de heer Chr. Dekker | VZG (regio Walcheren)

 

 

 

Adviserend

 

 

 

 • mevrouw M. van Groeningen | Provincie Zeeland
 • de heer D. Schipper
 • de heer J.P. Leenknegt