Over Huis van de Techniek

Zeeland heeft met de havens, de procesindustrie, de energie- en de foodsector belangrijke economische pijlers die een relevante bijdrage leveren aan de regionale economie. Ook zorgen deze sectoren voor een aanmerkelijk aandeel in de provinciale werkgelegenheid. Voor meer informatie over deze sectoren in Zeeland kunt u kijken op de website Zeeland Land in Zee.

De vraag naar adequaat opgeleid technisch personeel is onveranderd hoog en zal in de komende jaren alleen maar toenemen. Ook in Zeeland is dit het geval, al heeft de Zeeuwse jeugd – landelijk bezien – de meeste belangstelling voor een technische opleiding.

Het Huis van de Techniek is het centrale punt voor het stimuleren van kiezen, leren en werken in techniek in Zeeland. Namens ondernemers, onderwijs en overheden zijn wij betrokken bij alle activiteiten, die tot doel hebben het kiezen, leren en werken in de techniek te bevorderen.

Kiezen

Alle Zeeuwse leerlingen moeten kennis maken met één van de Zeeuwse technische topsectoren.

Leren

Kwalitatieve en kwantitatieve uitbouw van de mogelijkheden voor het technisch onderwijs tot praktische oriëntatie op het beroepenveld.

Werken

Actieve deelname in (grensoverschrijdende) projecten inzake vraag naar en aanbod van technisch personeel, zoals bijvoorbeeld zij-instroom.

Doet u mee?

Laat aan jongeren zien welke kansen zij in de regio hebben!

Wat bieden wij?

Toegang tot een sterk netwerk van samenwerkende bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en andere (landelijke) partijen. Dit netwerk wordt steeds verder uitgebreid.
Jongeren kennis laten maken met het regionale bedrijfsleven door middel van bedrijfsbezoeken, gastlessen en (project)opdrachten. Het vervoer naar deze bezoeken en projecten verzorgen wij.
Techniek Ambassadeurs (medewerkers uit het bedrijfsleven) en – vrouwelijke – rolmodellen die gastlessen verzorgen. Zij zetten zich in om Zeeuwse jongeren te enthousiasmeren voor een richting binnen de techniekbranche.
Specifieke aandacht voor de kansen voor meisjes in de techniek, middels de glossy ‘GirlsFuture’. De glossy laat meisjes, hun moeders en hun docenten zien dat een keuze voor techniek veel mogelijkheden biedt en interessanter is dan ze wellicht denken.
Scholen ondersteunen met de ontwikkeling van wetenschap en techniek binnen het curriculum.