Betrokkenheid ouders bij talentontwikkeling

Betrokkenheid ouders bij talentontwikkeling

Ieder schooljaar zijn er weer veel thema’s waar scholen zich mee bezig moeten en willen houden, naast de reguliere activiteiten. Ouders kunnen hierin een helpende hand én meerwaarde bieden.  Maar in de praktijk blijkt het voor scholen toch moeilijk om ouders (meer)...

GirlsFuture buiten Zeeland

GirlsFuture blijft niet onopgemerkt buiten Zeeland. Het komt regelmatig voor dat organisaties buiten de provinciegrens gebruik willen maken van de glossy voor een meidenactiviteit gericht op promotie techniek. Zoals de TechMISSioen dag op 15 maart in Bolsward. Meiden...