Ieder schooljaar zijn er weer veel thema’s waar scholen zich mee bezig moeten en willen houden, naast de reguliere activiteiten. Ouders kunnen hierin een helpende hand én meerwaarde bieden. 
Maar in de praktijk blijkt het voor scholen toch moeilijk om ouders (meer) betrokken te krijgen bij het reilen en zeilen van de school.

Talent in Zicht is onlangs een onderzoek begonnen met als hoofdvraag: Hoe kunnen ouders gemotiveerd worden om (meer) betrokken te raken bij talentontwikkeling van kinderen op een Zeeuwse basisschool?

Binnenkort meer informatie!