Huis van de Techniek blikt terug op 2016 met het jaarverslag ‘Samen sterk’.

De samenwerking tussen de 3O’s (onderwijs, ondernemers en overheden) in onze regio wordt landelijk als schoolvoorbeeld genoemd. Initiatieven als de Techniek Ambassadeurs, de glossy GirlsFuture en de bedrijfsbezoeken van leerlingen zijn voorbeelden waar men buiten de provincie met enige jaloezie naar kijkt. En waar wij Zeeuwen zuinig op moeten zijn. Des te meer is het van belang dat Zeeuwse onderwijsinstellingen zich bewuster zijn van de unieke faciliteiten binnen de regio.

Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is het van toenemend belang dat Zeeuwse jongeren op de juiste plek terecht komen en doordrongen zijn van de mogelijkheden die de provincie juist hen heeft te bieden. Wij leveren daaraan graag onze bijdrage, in samenwerking met alle stakeholders in de provincie. Samen zijn we sterk.

Het jaarverslag vindt u op de pagina Publicaties.