In Zeeland zijn er circa 75 Techniek Ambassadeurs actief vanuit een breed scala aan technische bedrijven. Om in contact te komen en te blijven met basisscholen is het idee ontstaan om deze Ambassadeurs te vragen om enkele Zeeuwse basisscholen te adopteren en te coachen. In september zijn vier Techniek Ambassadeurs en vier scholen gestart met een pilot.

Het idee is simpel: De Techniek Ambassadeur gaat in gesprek met de school om te bekijken op welke manier hulp geboden kan worden bij het intensiveren van Wetenschap & Techniek op school, zodat er een natuurlijke wisselwerking ontstaat tussen scholen, bedrijven en de ondersteunende initiatieven (Huis van de Techniek & Talent in Zicht).

De eerste ervaringen

Techniek Ambassadeur Jan Baaijens van Paree is één van de vier ambassadeurs die deelneemt aan de pilot. Gewapend met een infomap, gespreksagenda en wat wetenswaardigheden heeft hij het eerste gesprek met directeur Fons Schelfhout en techniekcoördinator Vivienne Kooman van de Jan van Schengenschool in Heinkenszand. De Jan van Schengen school is één van de voorlopers als het gaat om W&T in het onderwijs. De school maakt intensief gebruik van vrijwilligers en heeft Techniek goed geïntegreerd in het programma. Leerlingen zijn vooral enthousiast geworden van de 3D printer naar aanleiding van het bedrijfsbezoek bij Paree. De school start daarom binnenkort met 3D kanjers, een project waarbij leerlingen zelf een 3D printer in elkaar zetten, die vervolgens gebruikt kan worden in het onderwijs. Met Jan wordt afgesproken dat hij nadere informatie over het onderwerp Programmeren gaat verzorgen. Daarnaast levert Paree straks assistentie en een les bij de uitvoering van de minizonnebootrace.

Techniekambassadeur Martijn Deurloo van installatiebedrijf Deurloo is op bezoek geweest bij OBS de Kirreweie in Burgh-Haamstede. Uit het bezoek bleek dat de school redelijke ervaring met techniekonderwijs had, maar dat het niet lukt dit goed te borgen. De Kirreweie is in het bezit van een ontdekkasteel, maar gebruiken dit nu niet structureel voor onderwijsactiviteiten. De school wil in het schooljaar 2015-2016 twee techniekweken organiseren waarin techniek centraal wordt gesteld. Samen met Martijn is er gebrainstormd over de invulling en is er een mooie koppeling bedacht met het thema van de Kinderboekenweek.

Voor de eerste techniekweek in oktober zijn nu drie gastlessen voor de onderbouw en de bovenbouw gepland. Voor de bovenbouw worden activiteiten ingezet die beschikbaar zijn gesteld door brancheverenigingen. Daarnaast is het de bedoeling dat de leerkrachten zelf een koppeling maken met techniek in het reguliere programma. Hiervoor heeft Martijn wat handvatten aangereikt (onder andere de lesprogramma’s op de website van talent in zicht). De tweede techniekweek zal in april 2016 georganiseerd worden.