Techniek niets voor meisjes? De nieuwe GirlsFuture, die deze week verschijnt, bewijst het tegendeel. De glossy toont aan meisjes uit de laatste jaren van havo, vwo en mbo (met een technisch profiel of een technische richting) de vele mogelijkheden van een carrière in wetenschap en techniek. 

Veel meisjes kiezen voor een technisch profiel, maar er stromen veel minder meiden in deze richting bij hogescholen en universiteiten. Daar wil het Huis van de Techniek iets aan doen. Met het uitbrengen van de glossy GirlsFuture worden meisjes geënthousiasmeerd door de verhalen van meiden die deze keuze al hebben gemaakt.

Klankbordgroep

Voor iedere nieuwe uitgave gaat de redactie van Girlsfuture aan tafel met een groepje meisjes die meedenken over de inhoud. Bij deze editie hebben vierdejaars Technasium-leerlingen van Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee meegewerkt. Zij gaven suggesties over de inhoud en hoe het magazine volgens hen eruit zou moeten zien. De ideeën zijn meegenomen in de nieuwe uitgave, die deze week is verschenen.

Inhoud

In deze GirlsFuture vertellen vrouwelijke technische en meiden die een technische opleiding volgen over hun keuze voor de sector. Verschillende richtingen worden uitgelicht, zoals technische bedrijfskunde, ict, chemie, maritiem, bouwkunde, logistiek en watermanagement. Naast de interviews is de glossy gevuld met een strip, leuke gadgets, interessante techniekweetjes, een fotoshoot, doe-activiteiten en een prijsvraag.

Bekijk de nieuwste uitgave

GirlsFuture wordt verspreid onder de doelgroep via de scholen. Verder wordt ze gebruikt door de Techniek Ambassadeurs bij het verzorgen van gastlessen en bedrijfsbezoeken en op de open dagen meegegeven aan belangstellenden. Bekijk de nieuwste uitgave van de glossy op de website van GirlsFuture. U kunt print-exemplaren aanvragen om in te zetten bij promotie-activiteiten rondom techniek. Stuur ons een e-mail.