In september is een pilot gestart waarbij vier Techniek Ambassadeurs aan vier scholen werden gekoppeld. De ambassadeurs helpen basisscholen met het intensiveren wetenschap en techniek op de school. Eerder werden de eerste ervaringen beschreven van Techniek Ambassadeurs Jan Baaijens van Paree en Martijn Deurloo van installatiebedrijf Deurloo. Nu zijn de ambassadeurs Adjan Verhage van Scheldestromen en Jasmijn Kuijper van ICL-IP aan de beurt.

Koppeling van bestaande lesstof naar ‘het echt’

Adjan Verhage is projectleider bij Waterschap Scheldestromen. Hij is gekoppeld aan de Louise de Colignyschool in Vlissingen en heeft al een aantal keer contact gehad met leerkrachten op de basisschool. Directeur Pieter Kempe denkt dat het project met Techniek Ambassadeurs leerkrachten stimuleert om na te denken over de kansen die er liggen om wetenschap en techniek toe te passen in de bestaande lessen.

Adjan Verhage zou de rol van de Techniek Ambassadeur beschrijven als iemand die een koppeling mogelijk maakt van de bestaande lesstof met techniek in ‘het echt’. Hij zou het liefst regelmatig langs de school willen om het contact te behouden met de school te behouden. Dat gaat goed als de ambassadeur een kind op de school heeft, dan loop je regelmatig de school binnen en kun je laagdrempelig benaderd worden. Een presentatie geven tijdens een teamoverleg zou volgens hem een goed idee zijn om het hele team te bereiken en iedereen op de hoogte te brengen.

Bewust worden van de mooie wereld van techniek

Jasmijn Kuijper werkt bij ICL-IP Terneuzen als R&D Technician in de sector procestechniek. Ze is de Techniek Ambassadeur voor basisschool Op Weg in Hoek. Jasmijn Kuiper wil techniek graag van een andere kant laten zien en ziet het als een meerwaarde dat meer kinderen zich bewust worden van de mooie wereld van techniek. Het is volgens haar belangrijk om zeker een paar keer per jaar af te spreken met de school om het contact niet te verliezen. Ook zou een basisschool af en toe zelf initiatief moeten tonen voor een succesvolle samenwerking tussen ambassadeurs en basisscholen. Jasmijn Kuijper gaat voor drie middagen een Techniek Ambassadeur regelen in de klas en ze gaat met leerlingen naar het industrieel museum in Sas van Gent. Directeur Hans Radt denkt dat gastlessen zeker een meerwaarde hebben voor de school.

Achtergrondinformatie

In Zeeland zijn er ongeveer 75 Techniek Ambassadeurs actief vanuit een breed scala aan technische bedrijven. Om in contact te komen en te blijven met basisscholen in Zeeland is het idee ontstaan om deze ambassadeurs te vragen om enkele Zeeuwse basisscholen te adopteren en te coachen. In september zijn vier Techniek Ambassadeurs en vier scholen gestart met een pilot.

Het idee is simpel: De Techniek Ambassadeur gaat in gesprek met de school om te bekijken op welke manier hulp geboden kan worden bij het intensiveren van wetenschap en techniek op school, zodat er een natuurlijke wisselwerking ontstaat tussen scholen, bedrijven en de ondersteunende initiatieven (Huis van de Techniek & Talent in Zicht).

Bron: Talent in Zicht.