Al jaren is er behoefte aan meer praktijkkennis binnen het onderwijs. Daarnaast gaan veel techniekdocenten op vmbo- en mbo-scholen de komende jaren met pensioen. Onderwijsinstellingen zijn dringend op zoek naar vervangers; mensen die de praktijk al in de vingers hebben en hun kennis en ervaring graag willen overdragen aan de huidige generatie jongeren.  

Om in deze behoefte te voorzien, is eind 2018 het project Hybride Techniekopleiders van start gegaan. Met het project worden technische professionals opgeleid tot hybride docent. Zo brengen zij de praktijk naar het onderwijs én werken ze aan hun eigen ontwikkeling. Hybride Techniekopleiders is een samenwerking van technische O&O fondsen (OTIB/A+O Metalektro/OOM), Bouwend NL, ZAOS, Provincie Zeeland, Huis van de Techniek, Scalda én de participerende vmbo’s.

Op dinsdag 25 juni zijn elf technische professionals gecertificeerd. Enkele deelnemers zullen het scholingstraject het komende najaar afronden. In oktober 2018 startte de gecertificeerde professionals de opleiding en volgden theorielessen in combinatie met stage op een school. Met het afronden van de opleiding zijn ze geen bevoegde docenten, maar verzorgen onder begeleiding lessen. Daarnaast kunnen ze verder leren om tweedegraads docent te worden. De professionals zullen hun rol als Hybride Techniekopleider combineren met hun huidige baan.

Informatiebijeenkomsten
In het najaar gaat het scholingstraject opnieuw van start. Voor technici professionals die geïnteresseerd zijn, organiseren wij een informatiebijeenkomst in Vlissingen (27 augustus 2019) en Terneuzen (2 juli 2019) van 18.00 tot 20.00 uur. Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie en inzicht in de mogelijkheden van het scholingstraject.

Meer weten?
Meer informatie over het project Hybride Techniekopleiders vindt u op deze pagina. Om aan te melden voor een van de informatiebijeenkomsten kunt u contact opnemen met Jolanda Fieret (projectleider) via j.fiet@otib.nl of telefoonnummer 06 – 21 16 91 22.