Ruim 250 docenten van het Zeeuws-Vlaamse (Hulst, Oostburg en Terneuzen) voortgezet onderwijs hebben op 1 oktober jl. een bedrijfsbezoek gebracht aan regionale bedrijven.

De docenten waren voor deze dag uitgeroosterd en konden een keuze maken uit een aanbod van 22 bedrijven uit de zorg, horeca, administratie/handel en techniek. Vrijwel alle bedrijven boden een ochtend- en een middagprogramma aan. De dag is plenair afgesloten waarbij de voorzitter van VNO-NCW Zeeland, Neldes Hovestad (tevens directeur DOW Benelux), de docenten ontving en het maatschappelijke belang van dit initiatief benadrukte.

Het initiatief is voortgekomen uit overleg met de Maatschappelijke Adviesraad die als uitvloeisel van het beleidsplan van de jonge fusieschool is ingesteld. Huis van de Techniek organiseerde en faciliteerde het initiatief. Het bestuur en de directie van de Zeeuwse-Vlaamse onderwijsinstellingen willen met dit initiatief een betere aansluiting creëren op de regionale arbeidsmarkt door middel van het verbeteren van bedrijfs- en beroepsbeelden bij alle docenten. Zo kunnen zij hun leerlingen beter adviseren over vervolgopleidingen en stageplaatsen.

Aan de meewerkende bedrijven (die allemaal zeer positief reageerden op dit initiatief) is gevraagd om tijdens de bedrijfsbezoeken niet alleen een goed beeld van de bedrijfsactiviteiten en – internationale – afzetmarkt te geven (en welke competenties hiervoor noodzakelijk zijn), maar vooral ook in gesprek te gaan met de docenten. Een overgrote meerderheid van alle betrokkenen (onderwijs en bedrijfsleven) hebben een zeer positieve ervaring met dit initiatief, wat ongetwijfeld een vervolg zal krijgen.