“Als eerste heb ik in samenwerking met scholen en bedrijven een verkenning gedaan naar “wat is het Zeeuwse DNA?” en “hoe kan dat in het vmbo-techniekonderwijs een rol gaan spelen?”, vertelt Cris van der Weele, zelfstandig onderwijsadviseur voor Bovenwijs Onderwijsadvies en projectleider Zeeuws DNA.

“Met de resultaten en maar liefst 35 ideeën die daaruit voort kwamen zijn wij de keuzevakken maritieme techniek en logistiek gaan vormgeven. Broodnodig, want ondanks dat het mbo in deze beide richtingen opleidingen aanbiedt, zijn deze op het vmbo helaas nog niet in beeld. Terwijl het juist belangrijk is dat ook vmbo-leerlingen, het liefst zo praktisch mogelijk, kennis maken met deze belangrijke sectoren in Zeeland.”

Wat is de stand van zaken?

Het ontwerpplan is vlak voor de zomer goedgekeurd en er zijn twee ontwikkelteams van mensen uit het vmbo, mbo, Multraship en Elopak samengesteld, waarna de eerste stappen zijn gezet. “Een van de voorwaarden is dat de keuzevakken op alle scholen en op alle plekken ingezet kunnen worden, dus zonder dat scholen er speciale apparatuur voor moeten aanschaffen of een lokaal moeten inrichten. Dit lossen we op door onder andere gebruik te maken van digitaal beschikbaar lesmateriaal en gastlessen, maar ook door de leerlingen uit de school te halen en mee te nemen naar allerlei locaties en activiteiten”, aldus Cris.

Hoe ziet dat eruit?

Uiteindelijk is ervoor gekozen om alle B/K-leerlingen kennis te laten maken met het Zeeuws DNA en bij de keuzevakken te kiezen voor een verplicht deel, aangevuld met verrijkingen (vrije delen).

Praktische invulling

Alle onderdelen van de keuzevakken worden vooral praktisch ingevuld. “Hierbij moet je niet alleen denken aan virtuele lessen/games, workshops en gastlessen, maar ook aan werkbezoeken, kennismaken met simulatoren en daadwerkelijk meevaren op een schip van Multraship en een kijkje nemen in het warehouse van Elopak. Het doel is om de leerlingen uiteindelijk een goede indruk te geven van wat beide sectoren inhouden”, vertelt Cris. Er wordt hard gewerkt om de keuzevakken volgend schooljaar te kunnen aanbieden op de scholen.