In het Topshuis op Neeltje Jans vindt donderdag 13 april de landelijke kick-off plaats van Girlsday 2017. Aan deze dag doen in het hele land honderden bedrijven en meer dan 10.000 meisjes in de leeftijd van 10 tot 15 jaar mee. 

Kick-off

Girlsday is een activiteit van de VHTO, Landelijk expertise bureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek. Voor de kick-off wordt er dit jaar samengewerkt met het Huis van de Techniek. Om 10.00 uur verricht Manon Janssen, boegbeeld van de Topsector Energie en CEO Ecorys, de openingshandeling. De bijeenkomst in het Topshuis staat in het teken van ‘Green Energy’. Ruim honderd meisjes uit het basis- en voortgezet onderwijs leren daar meer over getijde- wind- en zonne-energie.

Het is geen toeval dat er voor deze kick-off, met dit thema, samengewerkt wordt met Rijkswaterstaat. Groene energie gaat immers een grote bijdrage leveren aan de klimaatbeheersing, het beteugelen van de zeespiegelstijging en het bevorderen van de waterveiligheid. Rijkswaterstaat, Tocardo, Saman en Zeeuwind informeren de meisjes over deze groene energiebronnen die op en rond de Oosterscheldekering ruimschoots voorhanden zijn.

Over Girlsday

Om meisjes de kans te bieden in aanraking te komen met techniek en de mogelijkheden binnen de technische sector openen tijdens de landelijke Girlsday honderden bedrijven door het hele land hun deuren voor meisjes in de leeftijd van 10 tot 15 jaar. In Zeeland doen dit jaar 32 bedrijven mee. Een forse uitbreiding in vergelijking met voorgaande jaren waar er slechts een paar Zeeuwse bedrijven deelnamen aan het evenement.

Het Zeeuwse bedrijfsleven staat te springen om jonge mensen die goed kunnen omgaan met de nieuwste hightech en internationaal georiënteerde technologie. Juist voor meisjes wordt door deze ontwikkelingen een opleiding in techniek steeds aantrekkelijker.

Het Huis van de Techniek streeft er naar – in samenwerking met Scalda en HZ University of Applied Sciences en het bedrijfsleven  – om de komende jaren het aantal deelnemende bedrijven en uiteraard ook meisjes nog verder uit te breiden. Zodat alle Zeeuwse meisjes techniek mee kunnen nemen als serieuze optie binnen hun studiekeuze-proces.

Meer informatie vindt u op de website van Girlsday.