Een website die ondersteuning biedt op het gebied van wetenschap en technologie. Schoolbestuurders, -leiders en leerkrachten kunnen sinds kort terecht op het platform W&T in de klas.

Meer dan de helft van de leerkrachten in het basisonderwijs heeft moeite om wetenschap en technologie (w&t) te integreren in de klas. Platform Bèta Techniek speelt hier op in met een website waar op zowel theoretisch als praktisch niveau informatie beschikbaar is en w&t in het basisonderwijs ondersteunt. Per doelgroep (leraar, schoolleiders, – bestuurders) zijn er over verschillende aspecten informatie te vinden, zoals talentontwikkeling, onderzoekend leren en worden lessuggesties aangeboden. Daarnaast zijn video’s gepubliceerd van scholen die laten zien hoe zij w&t vormgeven in hun lessen en advies geven naar andere onderwijsinstellingen.

Bezoek de website.