In het Bio Base Europe Training Center in Terneuzen verzamelden op donderdag 13 oktober 61 vertegenwoordigers van participanten, overheden en samenwerkingspartners en Techniek Ambassadeurs zich voor het eerste participantenbijeenkomst van Huis van de Techniek. Voor de Ambassadeurs stond de middag in het teken als ‘terugkomdag’.

Halen

Voorzitter Han Haarmans benadrukte in zijn openingswoord dat het Huis van de Techniek deze bijeenkomst vooral ziet in het teken van ‘halen’: wat gaat goed, maar vooral wat kan beter en wat wordt gemist. Tevens onderstreepte Haarmans dat de beschikbaarheid van voldoende technisch personeel voor de Zeeuwse arbeidsmarkt een groot gezamenlijk belang is.

Ontwikkelingen in de provincie

Vervolgens presenteerde Dick van de Wouw (ZB, Planbureau en Bibliotheek van Zeeland) een overzicht van de demografische ontwikkelingen in de provincie en de gevolgen die dit heeft/gaat hebben voor het (beroeps-)onderwijs en de toekomstige arbeidsmarkt. Hij liet een duidelijk signaal horen met de vraag of de arbeidsmarkt anno 2020 nog wel voldoende potentieel zal bieden voor de vraag die er dan zal zijn. Vanuit dit perspectief bezien kan het volgens hem niet anders dan dat de doelgroep meisjes, welke nu nog weinig participeert in de technische opleidingen en beroepen, veel nadrukkelijker wordt aangesproken. Bekijk de presentatie van Van de Wouw.

Meisjes en techniek

Cocky Booij (directeur VHTO, Landelijk Expertise Centrum voor meisjes, vrouwen en BetaTechniek) ging vervolgens in op de participatie van meisjes en vrouwen aan de technische arbeidsmarkt. Zij onderstreepte dat Zeeland inderdaad achterloopt ten opzichte van de Nederlandse cijfers. Om die reden streeft het Huis van de Techniek er ook naar om voor de landelijke Girlsday een veel bredere Zeeuwse deelname te krijgen dan tot nu toe het geval is geweest.

Presentatie businessplan

Na een korte pauze splitsten de participanten en de Techniek Ambassadeurs zich. Aan de participanten werd in een korte presentatie het businessplan en de resultaten van afgelopen jaren van het Huis van de Techniek toegelicht door directeuren Jean Paul Leenknegt en Dick Schipper. Vervolgens is onder leiding van de voorzitter gesproken over ‘goed, beter, toevoegen’ gesproken.

Workshops voor Techniek Ambassadeurs

De Techniek Ambassadeurs volgden in groepen drie workshops. Bij de eerste workshop deelden zij, onder leiding van Vincente Quandt, ervaringen als Techniek Ambassadeur uit. Vragen die aan bod kwamen waren: wat gaat goed? wat vind je lastig? En waar heb je behoefte aan?

Bij de tweede workshop van Walter Ivens en Carlien Nijdam stond de doe-activiteit centraal en werd er gediscussieerd over mogelijkheden om de activiteit uit te bouwen, om het onderwerp verder te verdiepen of om meer inzicht te krijgen in het onderwerp.

De laatste workshop werd verzorgd door Cocky Booij en Mary Remijnse. De nieuwe website voor Techniek Ambassadeurs en bijbehorende Facebookpagina werden gepresenteerd. Vervolgens vertelde Cocky Booij als organisator van de jaarlijkse Girlsday over de ervaringen met deze activiteit.

Goed functionerende arbeidsmarkt

Als afsluiting sprak onderwijs-gedeputeerde Harry van der Maas de aanwezigen plenair toe. Hij benadrukt het belang voor Zeeland van een goed functionerende arbeidsmarkt. Voldoende technisch onderlegd personeel is daarbij een hoge prioriteit waar alle partijen hun verantwoordelijkheid zouden moeten nemen. De beschikbaarheid van voldoende budgetten (funding) is daarbij alles-voorwaardelijk. Gemeenten en bedrijfsleven worden door de gedeputeerde hierin ook in financieel opzicht hun gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen. Daarna spraken de aanwezigen, onder het genot van een hapje en drankje, met elkaar hun ervaringen van de middag.

Bekijk en lees het verslag dat Omroep Zeeland en PZC over deze dag en de presentatie van Dick van de Wouw maakte.