In Zeeland wordt al enkele jaren meer voor techniek gekozen dan in de rest van Nederland. Het zijn met name de jongens die hiervoor zorgen. Het aandeel meisjes in de techniek groeit, maar loopt nog steeds achter bij het landelijk percentage. Dat blijkt uit de analyse die Huis van de Techniek jaarlijks uitvoert over de technische onderwijscijfers van DUO.
In aantallen zijn er nu bijna 400 meisjes meer die een technische opleiding volgen dan vijf jaar geleden (van 1.093 naar 1.491). Met name bij de Zeeuwse technische vmbo- en mbo-opleidingen zijn er weinig meisjes. Op havo/vwo- en hbo-niveau is het niet veel minder dan landelijk het geval is.

Zeeland verliest tijdens de doorstroom op alle niveaus meer techniekstudenten aan onderwijsinstellingen buiten Zeeland dan dat ze techniekstudenten uit andere regio’s trekt.

Bekijk de analyse.