Steeds meer Zeeuwse meiden kiezen voor een technisch profiel. Waren het in 2012 nog maar 7% van de Zeeuwse meisjes die kozen voor techniek, in 2015 is dit opgelopen naar ruim 12%. Daarmee is de deelname van meisjes echter nog wel de laagste in Nederland. Huis van de Techniek wijst er dan ook op dat extra groei van het potentieel van technische studenten en werknemers in Zeeland juist bij de meisjes en vrouwen kan worden gerealiseerd. 

De deelname van Zeeuwse jongeren aan technische (Bèta-) opleidingen is overigens wel de hoogste van heel Nederland. Tegenover een Nederlands gemiddelde van 22% staat er in Zeeland een percentage van 31% wat gekozen heeft voor een technisch profiel.

Zo blijkt uit het jaarverslag 2015 van Huis van de Techniek (voorheen Technocentrum Zeeland). Deze organisatie stimuleert jongeren en faciliteert onderwijsinstellingen om zich goed te oriënteren op een keuze voor techniek. In de huidige arbeidsmarkt ook een keuze voor baanzekerheid.

Ruim 15.000 leerlingen hebben in 2015 een bedrijfsbezoek gebracht aan ‘een van de deelnemende bedrijven. In totaal zo’n 22.000 leerlingen hebben deelgenomen aan alle activiteiten die worden georganiseerd in samenwerking met het bedrijfsleven. Zoals Beroepen Oriëntatie Techniek en Techniek Experience. In 2015 vielen met name de College Tours op van André Kuipers, die drie maal werden gehouden in de provincie. Hetgeen bijzonder is te noemen omdat dergelijke colleges in verband met de drukke werkzaamheden van Nederlands beroemdste astronaut slecht een tiental keren per jaar worden gegeven.

In het jaarverslag 2015 – met als titel ‘Vereende krachten’ – leest u op welke wijze Huis van de Techniek hieraan uitvoering heeft gegeven aan de activiteiten. Download gratis het jaarverslag.