Talent in Zicht

Talent in Zicht (TiZ) is een programma om wetenschap & techniek in het basisonderwijs te verstevigen. In samenwerking met de pabo, universiteiten, wetenschapsknooppunten, externe partners, het regionale beroepsonderwijs en het bedrijfsleven ondersteunen we besturen, scholen en leerkrachten in de regio om technologieonderwijs vorm en inhoud te geven.

Scholen kunnen bij ons terecht voor scholing en coaching van leerkrachten, inspirerend lesmateriaal, advies en financiële ondersteuning voor de aandachtsgebieden Wetenschap & Techniek, Onderzoekend & Ontwerpend leren, 21st century skills en talentontwikkeling.

Meer weten over Talent in Zicht?

Ga naar de website van Talent in Zicht of neem contact op met Dick Schipper (projectleider).