Op 9 oktober 2018 start het oriëntatie-/scholingstraject in het kader van het project Hybride Techniekopleiders.

Met dit innovatieve traject wil Huis van de Techniek, in samenwerking met Scalda en de participerende Zeeuwse vmbo’s, de verbinding tussen theorie en praktijk versterken in het technisch beroepsonderwijs. Daarom is er samenwerking gezocht met het bedrijfsleven en worden enthousiaste praktijkmensen gezocht die middels dit traject de leerlingen van nu opleiden tot de toekomstige vakmensen. Daarnaast wordt middels dit initiatief, invulling gegeven aan het tekort aan techniekopleiders van vmbo/mbo in de regio.

Hybride Techniekopleiders

Op basis van de adviezen vanuit het Techniekpact Zeeland, is in Zeeland het project Hybride Techniekopleiders vormgegeven. Met Hybride Techniekopleiders worden mensen bedoeld die werkzaam zijn in zowel het bedrijfsleven als in het onderwijs. Het uiteindelijke doel van het project is te zorgen voor voldoende opleiders voor het technisch beroepsonderwijs in Zeeland én meer praktijkervaring binnen het onderwijs brengen.

Samenwerking

Het scholingstraject Hybride techniekopleiders is een van de activiteiten uit het Actieprogramma Techniekpact Zeeland van de Provincie Zeeland, dat als doel heeft om kiezen, leren en werken in wetenschap en techniek te stimuleren. Het project Hybride Techniekopleiders is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de technische O&O fondsen (OTIB (RBPI ZN)/A+O Metalektro/OOM), ZAOS, Huis van de Techniek Zeeland,  Scalda, de participerende Zeeuwse vmbo’s en opleider Fontys.

Het oriëntatie-/scholingstraject

Het traject vindt plaats in het schooljaar 2018/2019. Op basis van intakegesprekken wordt een persoonlijke route uitgestippeld die gedeeltelijk gezamenlijk met andere deelnemers plaatsvindt en gedeeltelijk individueel maatwerk is. Er zijn 14 stagemomenten gepland in het (v)mbo en 19 theoriebijeenkomsten. Het traject wordt afgesloten met een Pedagogisch Didactisch Diploma.

Meer informatie over dit project vindt u op de pagina Hybride techniekopleiders.