Deze maand is een nieuwe editie van de glossy GirlsFuture verschenen. De editie vmbo 2018/2019 wordt verspreid op scholen binnen het voortgezet onderwijs in Zeeland. De glossy wordt uitgedeeld aan leerlingen in de onderbouw van vmbo-klassen, net voor de sectorkeuze. Meisjes kunnen de glossy meenemen naar huis en met hun ouders bekijken.

Het doel van GirlsFuture is meisjes en hun ouders te informeren over en te enthousiasmeren voor een opleiding en beroep in de techniek. Dit is hard nodig, want uit onderzoek blijkt dat de huidige generatie jongeren niet goed op de hoogte is van wat werken in wetenschap en techniek (W&T) eigenlijk inhoudt. Daarnaast gaat het gezegde ‘onbekend maakt onbemind’ op. Met GirlsFuture proberen wij een bijdrage te leveren aan de informatiebehoefte. 

Bij het samenstellen van deze glossy hebben wij voor ogen om meisjes uit de doelgroep (jongens uiteraard ook) te informeren over de technische sector en de bedrijven in Zeeland. Zoals bij u ongetwijfeld bekend is, bestaat er een toenemend tekort aan technische medewerkers op alle onderwijsniveaus. Dit vormt een bedreiging voor de Zeeuwse economie en de leefbaarheid in onze provincie.

De meisjes en vrouwen in GirlsFuture zijn Zeeuwse rolmodellen. Alle meewerkende bedrijven zijn bereid bedrijfsbezoeken te ontvangen en/of gastlessen te verzorgen voor leerlingen van alle Zeeuwse onderwijsinstellingen. Het is voor Zeeland van groot belang dat onze jongeren beseffen dat er ook in onze provincie prachtige kansen zijn op uitdagend werk.

Bekijk via deze link de online versie van de vmbo-editie van GirlsFuture. In januari 2019 verschijnt een nieuwe havo/vwo editie. Deze editie wordt verspreid in de bovenbouw van havo- en vwo-klassen, vóór de keuze voor een vervolgopleiding.