Mede dankzij alle bijdragen aan de activiteiten van het Huis van de Techniek hebben we ook in 2018 positieve cijfers kunnen realiseren. 

In het jaarverslag 2018 kunt u lezen dat we 2018 in financieel opzicht hebben kunnen afsluiten met een positief resultaat. Het aantal jongeren binnen de Zeeuwse vo-, mbo- en hbo-opleidingen is sinds 2011 met 1.428 leerlingen (-6%) afgenomen.

Uit de Techniekcijfers (vanaf blz. 11) blijkt dat het aandeel jongeren wat in 2018 heeft gekozen voor een technisch profiel of opleiding zowel in absolute als relatieve aantallen is gestegen (+280, 4% meer t.o.v. 2011). Hiermee scoort onze provincie opnieuw ruim boven het landelijk gemiddelde (28% vs. 32%).

Op onze website vindt u een pdf-versie van het jaarverslag 2018.