Het redactieteam van GirlsFuture is druk bezig met de samenstelling van de editie van de glossy, welke in januari 2016 van de drukker komt. Op tijd voor de open dagen op de verschillende scholen.

Deze editie is bestemd voor de meisjes uit de laatste jaren van havo, vwo en mbo, met een technisch profiel of een technische richting. Veel meisjes kiezen voor een technisch profiel, maar veel minder gaan vervolgens op hogeschool of universiteit verder in deze richting. Daar wil het Huis van de Techniek met GirlsFuture iets aan doen.

Door meiden te informeren over de vele mogelijkheden van een carrière in wetenschap en techniek. En door ze te enthousiasmeren door de verhalen van meisjes die deze keuze al hebben gemaakt en vol passie hierover vertellen.

Populair onder jong en oud

Niet alleen bij meisjes is de glossy populair. Ook docenten en decanen kijken volverwachting uit naar de nieuwe editie. Een decaan van Nehalennia vertelde aan de redactie van de glossy hoe trots ze zijn dat ze steeds meer vrouwelijke docenten hebben in de vakken schei-, natuur en wiskunde. Iedere keer als er een nieuwe GirlsFuture uitkomt kijken ze of er een oud-leerling in staat, om haar vervolgens uit te nodigen op school om iets te komen vertellen.

GirlsFuture wordt verspreid onder de doelgroep via de scholen. Verder wordt ze gebruikt door de Techniek Ambassadeurs bij het verzorgen van gastlessen en bedrijfsbezoeken en op de open dagen meegegeven aan belangstellenden.

Studie Experience

Ook tijdens de Studie Experience in Goes (afgelopen 10 december) werd GirlsFuture ingezet. Organisatie Paree stond er met drie elektro-meiden uit de nieuwste vmbo-editie en een hele stapel GirlsFuture natuurlijk.