Dinsdag 11 juni hebben 34 techniek-docenten en decanen (van acht verschillende vmbo-scholen) zich samen gebogen over het thema ‘energie-transitie’.

’s Morgens werd het gezelschap ontvangen bij Aben Green Energy op de Axelse vlakte. Hier kregen de docenten een uitgebreide toelichting (en uiteraard rondleiding) over het proces van groene energieopwekking met behulp van organische restproducten. 12.000 Zeeuwse huishoudens worden op deze manier voorzien van groen gas. Interessant onderdeel was de vraag waarom dit Brabantse bedrijf zich hier gevestigd heeft. Het antwoord luidde dat dit alles te maken heeft met de uitstekende logistieke voorzieningen in deze regio: diep vaarwater, vlakbij het spoor, kort naast diverse gasleidingen en dicht bij de Vlaamse voedingsindustrie.

Tijdens de lunch ontvingen de docenten meer informatie over het Yesc-project (Young energy solar challenge) waar de scholen en leerlingen na de zomer aan deel kunnen nemen.

Na de lunch verplaatste het gezelschap zich naar Zierikzee om van algemeen directeur Daniël Lodders (Saman) een boeiende toelichting te krijgen op de (toekomst-)visie van dit elektro-technisch installatiebedrijf wat zich vrijwel helemaal gespecialiseerd heeft in duurzame oplossingen voor energie-vraagstukken in de bebouwde omgeving. Een levendige discussie ontstond bij het thema ‘onderwijs en bedrijfsleven’ waarbij ook Saman – onder het motto ‘we kunnen veel van elkaar leren’ – pleit voor een nauwere samenwerking tussen deze sectoren.

Alhoewel het zo vlak voor de zomervakantie een drukke periode is voor docenten werd deze dag, verzorgd door Huis van de Techniek, algemeen als zeer zinvol ervaren en het contact met vakcollega’s van andere scholen gewaardeerd. Het is zeker voor herhaling vatbaar.